Žetale

Žetale se raztezajo ob Maceljski gori od Podlehnika pa vse do Rogatca. Občina Žetale zajema naslednja naselja: Žetale, Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole. Za orientacijo v smeri Žetal se gibljete v smeri Donačke gore, ki jo domačini imenujemo tudi haloški Triglav. Donačka gora ima tri vrhe, na sredinskem je postavljen tudi velik križ.

Zgodovina omenja Žetale že leta 1228. Žetalsko dolino bogatijo številne cerkve. Cerkev sv. Sebastjana iz leta 1415 je bila postavljena v spomin na čas, ko je tod morila kuga. V bližini je mlajša romarska cerkev Marije Tolažnice iz leta 1725. V naselju je še cerkev sv. Mihaela iz leta 1426. Pri Mohorju je cerkev sv. Mohorja in Fortunata iz 15. stoletja.

Ta del Haloz imenujemo tudi gozdnati del Haloz. Hribi so nekoliko višji tudi do 600 m nadmorske višine, in večji del poraščeni z mešanim gozdom. V tem predelu Haloz se na kmetijah ukvarjajo z gozdarstvom in živinorejo. V preteklosti so domačini izdelovali kope in proizvajali oglje. Tukaj boste še lahko našli ljudi, ki vam bodo znali splesti različne košare ali druge predmete iz šibja in vrbja.

Občina Žetale skupaj z domačini in Turističnim društvom Žetale vzorno skrbi za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, kot so Vukova domačija, Pušnikova domačija ter ostale znamenitosti, ki so jih med seboj povezali v različne pohodne poti. Turistično društvo Žetale je znano tudi v mednarodnem prostoru, saj člani sodelujejo v različnih mladinskih izmenjavah po celotni Evropi. Tako skozi leto Žetale obišče vedno več mladih. Žetale posebej zaživijo v jeseni v času tradicionalnega kostanjevega piknika; takrat domačini pripravijo različne dobrote iz kostanjev, haloško bunko in druge suhomesnate izdelke.

Ponudba Žetal

Kulinarika Žetale, Kultura/narava Žetale, Šport/prosti čas Žetale

Deli v omrežjih

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites