Grad Muretinci


Naselje Muretinci se prvič omenja leta 1322 kot Meretincen. Tu je verjetno že v srednjem veku stal dvorec, ki pa se omenja šele leta 1542 pri cenitvi imetja. Takrat je bil last Luke Szekelyja, borlskega in ormoškega graščaka. Dvorec je z zamenjavo posesti leta 1652 prišel v last nemškega viteškega reda, ki so kmalu zgradili sedanji grad, posest pa upravljali iz Velike Nedelje. Zasnova gradu se od izgradnje v 17. stol. pa vse do danes ni spreminjala. V zadnjih stoletjih je imel grad Muretinci za križniški red predvsem gospodarsko -upravni pomen. V 19. stol. so križniki v gradu ustanovili veliko sirotišnico s pravo zdravstveno ambulanto. Po drugi svetovni vonji je bil v gradu dom upokojencev. Leta 2005 ga je križniški red dobil nazaj. Grad so delno obnovili.

P. Janko Štampar, prior križniškega reda
Muretinci
2272 Gorišnica

T: 02 719 81 02

Odprto:
po dogovoru

Deli v omrežjih

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites